Skatteincentiver i tidligfase

Incentiver for å øke tilgangen til egenkapital for unge vekstselskaper er viktige og nødvendige. I mai 2016 lanserte NVCA, Abelia, og FIN, en rapport produsert av NyAnalyse, so viste at skatteincentiver kan ha stor effekt. Norge er i omstilling, men investeringene i nyskapende unge bedrifter var på det tidspunktet fortsatt svært lave i tidlig fase. […]