Metier blir medlem av NVCA

Metier er et rådgivermiljø som blant annet kvalitetssikrer små og store prosjekter og porteføljer i verdsettelsesprosesser. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Metier og hva gjør dere?

— Metier har i 40 år fokusert på prosjektledelse og -forbedring, og har det mest omfattende og dype prosjektfaglige miljøet i Norge. Vår vekst de siste årene innen rådgivning, digitalisering og transformasjon er betydelig.

Hvordan jobber dere med det norske VC- og PE-miljøet, og hva skiller dere fra andre rådgivnings- og konsulentselskaper?

— Ved oppkjøp eller i due diligence-sammenhenger kan det oppstå behov for å evaluere prosjektporteføljer eller enkeltprosjekter, for å verdsette investeringen riktig. Metier har en lang historie med kvalitetssikring av prosjekter og porteføljer, fra små- til milliardprosjekter. Totalt sett har vi kvalitetssikret investeringer for over 800 milliarder kroner. En slik analyse gir en objektiv statusrapport for prosjekter og porteføljen.

Vår ekspertise ligger i prosjekt- og prosess-støtte for digitale og fysiske prosjekter. Vi har spesielt støttet store, komplekse initiativer innen det grønne skiftet i Norge, med tidligfaseetablering av nye selskaper og prosjekter, digital og strategisk støtte, samt prosjektledelse av strategisk viktige initiativer.

Hva synes dere er spesielt spennende med det norske VC- og PE-miljøet?

— VC- og PE-miljøet i Norge er avgjørende for å starte prosjekter og utnytte muligheter som påvirker næringslivet vårt.

En god tidligfase i et prosjekt er avgjørende for suksess. Metier har omfattende erfaring med business case og konseptvalg i tidligfase, og vi forstår typiske fallgruver for fysiske og digitale prosjekter.

Vi ønsker å bruke vår erfaring til å operasjonalisere og realisere investeringer raskere, spesielt viktig i den store satsingen på det grønne skiftet der VC- og PE-miljøet er sentrale i å drive frem endring.

Hva ønsker dere å oppnå med et medlemskap i NVCA?

— NVCA løfter saker som er viktige for bransjen, og bidrar til en plattform for kunnskapsdeling og samarbeid. Våre mål med medlemskapet er å utveksle kompetanse med andre medlemmer, utvide vårt nettverk, delta aktivt i dialogen og påvirke bærekraftarbeidet i Norge gjennom god utvikling av de investeringene som gjøres.