Om NVCA

Norsk Venturekapitalforening er interesseorganisasjonen for de aktive eierfondene i Norge, fra såkornfond til venturefond og oppkjøpsfond. Foreningen har rundt 100 medlemmer, hvorav to tredjedeler er investerende medlemmer.

Foreningen ble etablert i 2001 og ledes av administrerende direktør Ellen Amalie Vold.

Foreningens styre, utvalg og vedtekter

Styret, etisk råd og valgkomité

Vedtekter for Norsk Venturekapitalforening

Etiske retningslinjer