Analyser

Et av foreningens hovedformål er "øke forståelsen i samfunnet for de aktive eierfondenes betydning for nyskapning og verdiskapning i Norge." Det gjør vi blant annet ved å dokumentere investeringsaktiviteten til aktive eierfond i Norge og effekten av investeringene på selskapene de investerer i.