Aktivitetsanalyser

NVCA jobber sammen med våre søsterforeninger i Europa og den europeiske foreningen Invest Europe om en felles europeisk database, European Database Cooperative, som alle våre medlemmer rapporterer inn til. I Norge er det Menon Economics som administrer databasen på vegne av NVCA.

Årets aktivitetsundersøkelse er klar: Les rapporten fra 2022 her.

Vi deler kun tall som allerede er publisert i Aktivitetsanalysene (under), og kan ikke dele informasjon på transaksjons- eller fondsnivå

Student?

Vi får mange forespørsler fra studenter som ønsker å skrive oppgave om aktive eierfond. Vi har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle, men kontakt gjerne Menon Economics på e-post med din hypotese og vinkling for oppgaven, så vurderer de om vi har mulighet til å bidra med data.