Prosjekter

Styret i NVCA setter foreningens prioriteringer for året. Noen prosjekter jobber vi med hele tiden, som kommunikasjonsarbeidet vi gjør for at flere skal få en god forståelse for hva aktive eierfond, hvordan de investerer og bidrar i porteføljeselskapene, og arbeidet med å bedre mangfold og flere kvinner til bransjen.

Vi jobber med