Tidligfaseutvalget

I 2013 lanserte NVCA rapporten «Tidligfaseutvalget. Forslag til nye løsninger for tidligfasesegmentet.» Arbeidet med rapporten startet etter at man hadde hatt en periode med kapitaltørke i helt tidligfase, der gode ideer ikke ble finansiert og spennende prosjekter og nye selskaper strandet.

«Norske innovative forskningsmiljøer og oppstartselskaper lider under manglende tidligfasekapital. Punktum. Mens vi har prøvd og feilet, evaluert og debattert, justert kursen og laget nye ordninger, har andre land implementert treffsikre ordninger som i større omfang har resultert i bærekraftige virksomheter.

Hvordan skal gründere komme seg gjennom den aller tidligste og mest kritiske fasen av bedriftens liv? I fasen før såkorn er det de mest grunnleggende behovene som gjelder. Det handler om å ha finansielt spillerom til å kunne foredle den gode idéen, i en fase uten inntekter, men med høye utviklingskostnader.»

Tidligfaseutvalget, 2013.


Rapporten presenterte flere konkrete forslag, flere som er blitt fulgt opp av myndighetene i etterkant, deriblant skatteincentiver for investeringer i tidligfase, presåkornkapital, og såkornfond.

I 2016 konkretiserte vi forslagene til skatteincentiver ytterligere, etter et felles prosjekt med Abelia og Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN).

Stikkord: såkorn skatteincentiver venturekapital