EU milliarder og venturekapital

EIC Pilot ble først introdusert i 2018 under EUs nåværende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Basert på erfaringene fra piloten, introduserer EU «forbedrede» finansieringsordninger for innovasjon.

Europakommisjonen kommer til Oslo 5. juni og arrangerer i samarbeid med EUs delegasjon til Norge, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet en informasjonsdag for å presentere Enhanced European Innovation Council (EIC).

Informasjon om program og påmelding

Representanter fra Kommisjonen vil presentere bakgrunnen for EIC og gi praktisk informasjon knyttet til søknads- og evalueringsprosessen. Innovasjon Norge vil også presentere eksempler på innovative bedrifter som har mottatt støtte. NVCA ved Rikke Eckhoff Høvding vil også delta med innlegg og i paneldiskusjon med blant andre Innovasjon Norge- sjefen Håkon Haugli, leder av Forskningsrådet John Arne Røttingen og representerer fra EIC High Level Group.

NVCA mener:

Dette er et ambisiøst program med flere pillarer og mye kapital. Et viktig for spørsmål for NVCA og årsaken til at vi involverer oss, er hvordan venturekapital passer inn i dette bildet og hvordan EIC kan innrettes slik at man komplementerer venturekapital aktørene og bidrar til et velfungerende økosystem i Europa, Norge inkludert.

Stikkord: Innovasjon Norge nvca innlegg venturekapital