Kontakt

Telefon og e-post
Postadresse
Postboks 1730 Vika, 0121 Oslo

Statistikk og analyser

For spørsmål om statistikk og aktivitetsanalyser, se vår oversikt over analyser. Studenter kan kontakte Menon Economics ved Per Fredrik Forsberg Johnsen.

Pressehenvendelser

For pressehenvendelser kontakt adm. dir. Rikke Eckhoff Høvding (reh@nvca.no / +47 9908 2202)