Notat om Oljefondet i PE

I løpet av de kommende ukene er det ventet en avklaring på om Oljefondet bør få investere i private equity. NVCA har deltatt i diskusjonen det siste året og har oppsummert våre meninger om saken i et notat, som også er sendt Stortingets finanskomité denne uken.

I notatet beskriver vi hvorfor vi mener det vil være en styrke for Statens Pensjonsfond å kunne få investere i unoterte aksjer. Vi mener at dette kan bli gjort på en måte som både bidrar til å sikre størst mulig inntekter for fondet, samtidig som man bidrar til en ansvarlig utvikling av næringslivet og finansmarkedene.

Du kan lese notatet her.

NVCA har også uttalt seg om saken i media ved flere anledninger:
Finansavisen 6. januar 2023: Uriktig om VC-forvalteres honorarer
Dagens Næringsliv 24. mai 2023: Forvirret om oppkjøpsfond
Dagens Næringsliv 23. september 2023: Aktive eierfond skaper verdier