NVCA har levert høringsinnspill om "Exit-skatten"

NVCA har i dag sendt innspill om den mye omtalte «Exit-skatten». Dagens forslag til utflyttningsskatt forsterker inntrykket av at Norge er et lite attraktivt land å vokse selskaper i og bør derfor skrinlegges, eller i alle fall endres i stor grad.

NVCA har i dag sendt innspill om den mye omtalte «Exit-skatten». Dagens forslag til utflyttningsskatt forsterker inntrykket av at Norge er et lite attraktivt land å vokse selskaper i og bør derfor skrinlegges, eller i alle fall endres i stor grad.

Det nye forslaget treffer norske gründere og investorer som bygger morgendagens næringsliv på en måte som i praksis innebærer helt uhåndterlig skattlegging. Dette kommer i tillegg til økt formueskatt, grunnrenteskatt i enkelte sektorer, økt AGA (som nå heldigvis reverseres) og uteblivende oppdatering og tilpasning av opsjonsordningen, som gjør at det totale skattetrykket oppleves høyt og rammevilkårene for næringsutvikling i Norge virker uforutsigbart og ustabilt for de som allerede tar høy risiko. Parallelt med dette lanserer regjeringen «Gründermeldingen» og melder at Norge skal bli det beste landet å bygge bedrift i. Det er det langt fra å være i dag.

LES HELE VÅRT INNSPILL HER.