Regjeringen foreslår at Oljefondet ikke skal få investere i unoterte aksjer

Regjeringen foreslo i dag at Statens Pensjonsfond Utland ikke skal få lov til å investere i unoterte aksjer. Forslaget fra regjeringen skjer på tross av klare anbefalinger fra Norges Bank. Norsk Venturekapitalforening (NVCA) er skuffet over regjeringen, men ser positivt på at Finansministeren ikke lukker døren helt.

 – Regjeringens forslag om at Pensjonsfondet ikke skal få lov til å investere i unoterte aksjer, vil svekke fondets muligheter i fremtiden. Dette vil igjen kunne påvirke fondets viktige arbeid med å sikre at oljeinntektene kommer fellesskapet til gode. Vi håper likevel en videre utredning kan skape mer klarhet og at regjeringen vil snu. NVCA vil selvfølgelig bidra med det vi kan i prosessen videre, sier Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i NVCA.

Vedum begrunnet avgjørelsen med at høye honorarer og mangel på åpenhet vil bli utfordringer som skaper uro rundt Oljefondet. Han var likevel positiv til å utrede situasjonen videre og foreslår et utvalg som skal komme med innspill til nye vurderinger.

Forslaget fra regjeringen skal nå behandles av Stortinget frem mot sommeren. NVCA deltar i høring med Finanskomiteen 30. april, og håper etter hvert at Stortinget vil gi et tydelig signal om at regjeringen bør snu i denne saken.

 – En stadig større del av verdiskapingen skjer nå utenfor børsene og aktive eierfond vokser langt raskere enn det noterte markedet. Ved å nekte Pensjonsfondet å investere i unoterte aksjer, vil det være en stor del av verdiskapningen som fondet ikke kan ta del i. Dette vil svekke Pensjonsfondet og går på tvers av de klare anbefalingene til Norges Bank, sier Ellen Amalie Vold i NVCA.

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) representerer norske aktive eierfond, fra såkorn-, tidligfase- og oppkjøpsfond, samt tilhørende miljøer rundt eierfondene. Per januar 2024 har foreningen 107 medlemmer, der 2/3 er investerende miljøer.