Aktivitetsrapporten 2023: Redusert aktivitet både til og fra Norge

NVCAs årlige aktivitetsrapport er lansert og her er noen av hovedfunnene fra investeringsåret 2023.

NVCAs årlige aktivitetsrapport er lansert og viser redusert aktivitet fra fjoråret. I denne saken oppsummerer vi noen av hovedfunnene. Hele rapporten finner du nederst i saken.

Kapitalinnhenting

Norske aktive eierfond hentet inn totalt 29,5 milliarder kroner i 2023, en nedgang på 26 prosent fra 2022. Til tross for nedgangen, var innhentingen av kapital i 2023 høy i et historisk perspektiv, med en vekst på nesten 70 prosent fra 2020. 

Investeringer fra norske fond
Investeringsaktiviteten blant norske forvaltere falt i 2023, med et investert beløp på 13,3 milliarder kroner. Investert beløp er imidlertid betydelig høyere enn historisk gjennomsnitt fra perioden før 2021. Antall investeringer falt også betydelig i 2023 og var på sitt laveste nivå siden 2007.

Investeringer i norske selskaper
Norske porteføljeselskaper tiltrakk seg investeringer på 16,3 milliarder kroner fra norske og utenlandske forvaltere i 2023. Dette er det laveste beløpet siden 2016. Innenfor det norske markedet tiltrakk selskaper innen transportsektoren mest kapital av alle sektorer, med 3,3 milliarder kroner, som utgjør mer enn 20 prosent av investeringer i norske porteføljeselskaper.  IKT- og cleantech-sektoren tiltrakk seg dermed nest mest kapital i 2023.

Exits
Antall eksiteringer falt videre i 2023, med 22 exits i norske selskaper. Antallet exits har falt hvert år siden 2019. Nedgangen i 2023 skyldes en reduksjon i exits i venture- og buyoutfasen, mens antall exits har økt i såkornfasen. Salg til industrielle kjøpere forblir den foretrukne exit-strategien.

LES HELE RAPPORTEN HER