PE for Breakfast: Investeringer i krypto

NVCA og Selmer ønsker velkommen til årets tredje PE for Breakfast.