PE for breakfast: Hvordan påvirker makrobildet norsk VC/PE

Effekten av inflasjon, renteøkning og høye strømpriser – hvordan påvirker det selskapene i VC/PE?