Statsbudsjettet 2022: Nytt om opsjonsskatten

Tirsdag 11. oktober presenterte regjeringen Solberg forslag til Statsbudsjett 2022. Forslaget er gode nyheter for opsjonsskatteordningen.