Ny undersøkelse viser at kvinner i finans er fornøyde i jobben sin

Nettverket Kvinner i Frontfinans (KIFF) har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant kvinner i frontfinans med mål om å kartlegge kvinner og studenters syn på finansbransjen som karrierevei og rapporten er nå klar. Den viser at kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans.