Regjeringen foreslår at Oljefondet ikke skal få investere i unoterte aksjer

Regjeringen foreslo i dag at Statens Pensjonsfond Utland ikke skal få lov til å investere i unoterte aksjer. Forslaget fra regjeringen skjer på tross av klare anbefalinger fra Norges Bank. Norsk Venturekapitalforening (NVCA) er skuffet over regjeringen og mener forslaget vil bidra til å svekke Pensjonsfondet, men merker seg at Finansministeren ikke lukker døren helt. […]