Nye regler om markedsføring av fond

Sammen med Advokatfirmaet CLP inviterer vi til ettermiddagsseminar om de nye reglene om distribusjon av andeler i alternative investeringsfond på tvers av landegrensene.