Vi lanserer LP Forum

Forrige uke inviterte NVCA til første møte i LP Forum sammen med Gjensidigestiftelsen.

Målet var å se om det er et behov for denne type møteplass, hvilke temaer er LPene er interessert i, og hva foreningen kan gjøre for å løfte problemstillinger som er  relevante for norske fondsinvestorer. 

Det var stor variasjon i fondsinvestorene som deltok, fra de som fokuserer på fond i helt tidligfase, til investorer som kun har oppkjøpsfond i porteføljen. Spesialisering innen sektorer varierte også, og geografi. Likevel var det flere emner og problemstillinger deltagerne delte på tvers av mandat og fokus, som for eksempel interessen for impact og bærekraft, og hvordan dette best vurderes og måles. Det var også problemstillinger som er mest relevant for de som investerer i større oppkjøpsfond, og tilsvarende for de som jobber med å bygge opp nye eiermiljøer i tidligfase.

Konklusjonen var at dette skal vi fortsette med, og flere LPer vil inkluderes fremover. Neste møte blir i november, deretter månedsskifte januar/februar.

Stikkord: LP Forum private equity venturekapital