Vi trenger flere store VC-fond

NVCA er sitert i en artikkelserie på Shifter.no om hvorfor er det ikke flere større miljøer for venturekapitalinvesteringer i Norge - et land med tilsynelatende mye penger på private hender?

I Norge har vi de siste årene fått flere såkorn og små venturefond. Det er veldig bra, og en veldig forbedring fra den kapitaltørken vi så rundt 2010-13, da fundraisingen til norske venturekapitalmiljøer var på ekstremt lavt nivå.

Men når vi nå ser flere oppstartsselskaper klare til å vokse internasjonalt, trenger vi også investorer som kan stille med mer tålmodig kapital. Større summer fra profesjonelle eiermiljøer som kan bistå med mer enn bare sjekkhefte.

Vår søsterorganisasjon i Brussel, Invest Europe, viser i sin siste aktivitetsanalyse at fundraising (kapital hentet inn til nye fond) til venturefond var rekordhøy i fjor. En av de største investorgruppene i fondene var familier (family offices).

Når vil vi se dette i Norge? 2019? 2020? Det haster.

Foto: Sigmund Sagberg Andersen

Flere artikler om behovet for større VC-fond

Stikkord: nvca i debatt nvca i media venturekapital