Ti punkter til Regjeringens krisepakke for gründere og vekstselskaper

Neste uke lanserer Regjeringen sin tiltakspakke for oppstarts- og vekstselskaper. Sammen med Abelia har NVCA spilt inn våre forslag.

Forslaget skal på kort sikt sikre at oppstarts- og vekstselskapene overlever de neste ukene og månedene gjennom tilførsel av likviditet, og på lang sikt sørge for at selskapene beholder innovasjons- og konkurransekraft under krisen og i etterkant.

I tillegg har foreslo vi flere ordninger gjennom Innovasjon Norge. Allerede mandag denne uken, presenterte Innovasjon Norge justeringer i sine ordninger, det er veldig bra. Under oppsummerer vi de 10 punktene som står igjen. Du kan lese hele listen, og forklaring av forslagene i dokumentene under.

Les hele brevet til Nærings- og fiskeridepartementet her, og vedlegget med utdyping av forslagene finner du her.

10 tiltak for å redde norske oppstarts- og vekstselskaper

  1. Iverksette en automatisk utsettelse av alle innbetalinger til det offentlige i 120 dager og kutte arbeidsgiveravgiften ut 2020.
  2. Etablere tilskuddsordning til bedrifter som har lidd økonomiske tap grunnet koronakrisen.
  3. Endre opsjonsbeskatningsordningen slik at det å gi lønn supplert med aksjer blir et reelt alternativ til permitteringer.
  4. Forskuddsutbetaling av innvilgede tilskudd og lån i Innovasjon Norge og SkatteFUNN-midler.
  5. Kutte omsetningsgrensen for MVA-registrering for selskaper som har godkjente SkatteFUNN-prosjekter.
  6. Etabler et venturelån i Innovasjon Norge for selskaper som allerede har profesjonelle investorer på eiersiden.
  7. Oppkapitalisere eksisterende og nye investeringsmiljøer gjennom å utvide Investinor sitt fond-i-fond-mandat til 2 mrd kroner.
  8. Øke bevilgningen til pre-såkornordningen med NOK 200 mill og utvide ordningen med investeringsfradrag til også å gjelde investorers investering i investeringsfond som investerer i oppstartsselskaper.
  9. Bedre tilgangen til egenkapital for enkeltselskaper ved å øke Investinors matchingsmandat til NOK 2 mrd. og redusere kravene privat matching.
  10. Øke rammene for dagens investeringsfradrag i oppstartsselskaper til NOK 10 mill/år
Arbeidsgruppen som har jobbet frem forslaget har bestått av Alexander Woxen, daglig leder på StartupLab, Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Anders Haugland, daglig leder i innovasjonsselskapet VIS og styreleder i Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN), Rikke Eckhoff Høvding, daglig leder i Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Karl-Christian Agerup, daglig leder, Forskningsparken i Oslo og Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Stikkord: covid-19 opsjonsskatt venturekapital