Yara Growth Ventures blir medlem av NVCA

Yara Growth Ventures investerer i oppstartsselskaper i hydrogen-ammoniakk-verdikjeden og agri-tech. Nå er de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Yara Growth Ventures og hva investerer dere i?

— Yara Growth Ventures ble etablert i 2021 som et investeringsselskap under Yara International. Vi består av syv personer fra forskjellige regioner og ledes av Erkki Aaltonen fra Finland. Jeg er eneste ansatte i Norge (bilde). Selv om vi har et globalt investeringsmandat, tror vi det er spennende muligheter i Norden.

Vi investerer i oppstartsselskaper i hydrogen-ammoniakk-verdikjeden og i den bredere agri-tech-bransjen. Vi er i utgangspunktet fleksible når det gjelder hvilken fase selskapene er i, men vår preferanse har så langt vært serie A- og B-runder, med en typisk investering på 25 MNOK, selv om det kan variere fra 1til 50 MNOK.

Hvordan bistår dere selskapene dere investerer i?

— Ved å være en aktiv investor som ofte inntar styreplasser, enten som styremedlem eller observatør. Vårt team består av erfarne investorer med bakgrunn fra relevante bransjer, og derfor kan vi bidra med riktig kompetanse. En annen fordel er selvsagt kunnskapen i Yara-systemet

Hvordan ser det nordiske markedet for investeringer i agri-tech, hydrogen og ammoniakk ut?

— Norge er en pioner innen hydrogen, med røtter tilbake til Norsk Hydro Electrolysers (nå NEL). I dag har SINTEF, NTNU og IFE alle laget spinoffs med utgangspunkt i denne spennende hydrogenhistorien. Innenfor agri-tech har det kommet mange nye spennende oppstartsselskaper, blant annet fra miljøet i Ås, og vi tror dette bare er starten på revolusjonen innen landbruket.

Hvorfor ønsker dere å bli medlem av NVCA?

— Yara er et internasjonalt selskap som har sterk interesse av å være banebrytende innen sine områder, og dermed også innen teknologi, energi og jordbruk. Derfor er det viktig at vi også er til stede på start-up scenen lokalt. Vi tror det er gode muligheter for å finne spennende investeringer i Norden.