Waterland blir medlem av NVCA

Waterland ble startet i Nederland i 1999, har hentet 9 fond siden det og nå skal de fokusere mer på Norge fremover. De har nylig blitt medlem av NVCA og i denne saken blir du bedre kjent med dem.

Hvem er Waterland og hva investerer dere i?

— Waterland en europeisk Private Equity investeringsgruppe som investerer i mellomstore selskaper med sterkt vekstpotensial. Waterland ble startet i Nederland i 1999, har hentet 9 fond siden det, er til stede i 11 land på tvers av Europa (13 kontorer), og forvalter rundt EUR 14b. Waterland har gjort over 900 investeringer siden oppstart og er dermed en av de mest aktive PE-selskapene i vårt segment.

Vi lanserte vårt siste fond i januar på EUR 3.5b som skal investeres fritt over hele Europa.

Waterland investerer i selskaper innen temaene outsourcing/digitalisering, eldrebølgen/helse, bærekraft, og velvære/luksus. Vi ser etter ledende selskaper i fragmenterte bransjer der vi har mulighet til å bidra til å akselerere veksten, gjerne gjennom aktiv konsolidering (buy & build).

Hva skiller dere fra andre lignende PE-fond i Norge?

— For det første så er vi i motsetning til de fleste andre mid-market PE-fond til stede i hele Europa. For norske selskaper med internasjonalt potensiale tror vi at vi kan være en attraktiv partner, særlig i en internasjonal ekspansjonsstrategi. Vi tror på å være lokalt til stede i markedene vi opererer i, og vi bruker det europeisk nettverket vårt aktivt.

Viktigst er kanskje at Waterland er, og alltid har vært, veldig fokusert på buy & build; dette er alltid en viktig del av vår investeringstese. Buy & build er en krevende eierskapsagenda, og vi mener vårt rendyrkede fokus på dette er en fordel både i investeringsfasen og i eierskapet.

Hvorfor ønsker dere en sterkere tilstedeværelse i Norge fremover? Hva ser dere i dette markedet som er av interesse?

— Det nordiske markedet har generelt gode rammevilkår for investeringer, god og solid økonomisk utvikling og er kommet langt på flere interessante områder.

For Waterland med et pan-Europeisk mandat, med hovedvekt i Nord-Europa, så er Norden en naturlig del av vårt fokusområde. Vi ser også klare likheter mellom Norge og våre hjemmemarkeder i Benelux og DACH.

I tillegg har Norge kommet langt innen flere av våre hovedtemaer, særlig innenfor digitalisering/outsourcing, helse og bærekraft. Vi ser mange spennende mellomstore selskaper med et uforløst vekstpotensial der vi kan bidra med å akselerere veksten som en europeisk partner.

Waterland har allerede et Nordisk team med 10 personer basert i København, og vi har gjort 6 nordiske plattforminvesteringer derfra. Fremover ønsker vi å gjøre enda flere investeringer i Norge, og derfor trenger vi en sterkere lokal tilstedeværelse her.

Hvorfor ønsker dere medlemskap i NVCA?

— Medlemskap i NVCA er naturlig med Waterland sin økende eksponering i Norge med fysisk kontor fra sommeren 2022. Waterland har gjort flere oppkjøp i Norge siste årene så vi har allerede betydelig aktivitet, men ønsker å øke vår synlighet og merkenavn fremover. Vi ønsker også gjerne å bidra til NCVAs viktige arbeid for bransjen.