TheFactory blir medlem av NVCA

Vi ønsker TheFactory velkomne som medlemmer av NVCA. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er TheFactory og hva investerer dere i?

TheFactory er mest kjent som Nordens største akselerator av selskaper i tidlig fase, da vårt «GründerAcademy»-program har minst 35 startups på deltakerlisten hvert halvår og vi har akselerert over 300 selskaper så langt fra hele Norden. Vi kjører også «Nordic Fasttrack»-programmer som er tilrettelagt for scaleups. Siden oppstarten i 2016 har vi investert i 52 startups og scaleups. De bransjene vi fokuserer mest på er fintech, proptech/smart cities, logistics / retail, insurtech og impact. Vi holder til i Oslo sentrum, men har hele Norge og Norden som forretningsområde.

Hva skiller TheFactory fra andre lignende VC-aktører?

– TheFactory skiller seg nok fra andre VC-aktører ved at vi gjør investeringer i tidligere fase enn mange andre VC-aktører, og samtidig har vi muligheten til å følge opp selskapenes runder over tid. Vi har et volum i vår portefølje og kan ta en større risiko enn andre som følges opp av et godt etablert system. Vi har et eget selskap – TheFactory Growth – som utelukkende jobber med å hjelpe selskaper i vekstfasen, og vi tar ofte styreplass i selskapene i tillegg til å fungere som rådgivere over tid og hjelper til med blant annet softfunding.

Hvordan opplever dere VC-markedet i Norge nå om dagen?

– Vi opplever det som todelt, der man på den ene siden opplever at renteøkninger, strømkriser og prisstigning generelt skaper en usikkerhet blant både investorer og gründere. På den andre siden opplever vi at det norske investeringsmiljøet har vokst og at det er mye, god tilgjengelig kapital for de riktige selskapene. Vi opplever også at samarbeidet mellom de etablerte aktørene i investeringsmiljøet vokser og at dette kommer gründerne til gode.

Hvorfor ønsket dere å bli medlem av NVCA?

– Vi ønsker å bli medlem av NVCA da vi mener at foreningen gjør en svært viktig jobb for øko-miljøet, og dette ønsker vi å støtte opp under. Videre så tenker vi at NVCA har et etablert miljø og nettverk av medlemsinvestorer som vil kunne dra god nytte av å komme tettere på et miljø som vårt. Vi mener vi har mye å bidra med og ser frem til å delta aktivt i et så spennende og interessant miljø som det NVCA representerer.

Stikkord: medlemsintervju