PE for Breakfast: Terms i Venture

Avtaleverket mellom en gründer og en VC-investor er stadig oppe til diskusjon i oppstartsmiljøet. Den 15. februar inviterte vi til panelsamtale for å diskutere nettopp avtalene som gjøres i norsk VC.

Den 15. februar arrangerte NVCA og advokatfirmaet Selmer årets andre PE for Breakfast, denne gangen med tema «Terms i VC». 

Med «terms» mener vi de betingelsene som ligger i avtalen som inngås mellom en gründer eller et gründerselskap og investor eller investeringsselskap. 

Bakgrunnen for valg av tema er at det norske VC-markedet er i stor vekst, og at flere nå mener at det er i ferd med å bli standardisert. 

Hvorfor trenger vi gode terms?

Under arrangementet diskuterte vi blant annet hvordan en VC-avtale bør se ut, hva man som gründer kan forvente av et VC-fond og hvordan det norske markedet skiller seg fra andre markeder på dette området. 

Gisle Østereng, investeringssjef i StartupLab, innledet webinaret med et foredrag om hva en typisk VC-avtale bør inneholde. StartupLab er en inkubator i Oslo og Bergen, med en akselerator nasjonalt. De har lang erfaring med gründerselskaper og nettopp standardisering av VC-avtaler.

– Terms er viktig for å bygge gode selskap, og for å insentivere nøkkelpersoner. Gode terms er med på å avklare hva som skjer i ulike situasjoner, for eksempel hvis noen slutter, eller dersom en aksjonær ønsker å selge seg ut, sa han.

Østereng viste til hvordan praksisen med terms har vært ulik opp igjennom årene: 

– Tidligere (på 1990-tallet) baserte man seg mer på en agent-teori. Da sa gjerne investorene til gründerne at «det er mine penger du bruker», og føringene ble deretter. Nå har vi gått mer i retning av et «gründerland», og betingelsene har blitt mye mer gründervennlige. 

Standard betingelser 

Østereng trakk frem noen standard betingelser som bør være en del av avtalen som gründerne inngår med investorene: 

– Pris og beløp er blant de tingene som vi ofte bruker mye tid på å diskutere. Styrerepresentasjon, plikt til å selge aksjer og medsalgsrett, er også viktige tema, i tillegg til regulering av aksjehandler, nøkkelansattes forpliktelser, non-compete, og det vi kaller «good and bad leaver»-klausul. 

StartupLab har også lagt ut sine standard betingelser på hjemmesiden, som Østereng oppfordret publikum til å sjekke ut. 

Hva er driverne?

Østerengs presentasjon ble etterfulgt av en diskusjon med Monika Inde Zsak (partner i Wiski Capital) og Arne Tonning (partner i Alliance Venture), som var invitert inn for å belyse tematikken ytterligere.

– For gründerne kan det være lurt å lage en liste over hva som er viktig for dem og for selskapet, men ha også i mente at det ikke er alltid man får alt man ønsker seg, fortalte Inde Zsak.

Monika Inde Zsak, Wiski Capital

– I mitt hode er gode terms noe som både tar hensyn til gründer og til investor, og her er det helheten som teller. En investor forvalter jo også noens sparepenger, og det er viktig for dem å forvalte de pengene godt, sa hun.

Tonning oppfordret også partene til å tenke mer langsiktig, og ikke bare «her og nå»:

– Tenk på reisen dere skal ut på, fordi termsene vil legge føringer for den reisen. Selv om det endelige målet kan være vanskelig å definere, er det lurt å være tydelige på ambisjonene, supplerte Tonning. 

Paneldeltakerne poengterte at avtalene først og fremst er der for å regulere nedside for investorer, men at dette også er en god anledning til å vise at man er gründervennlige. 

– Jeg har blant annet laget en no-go-liste med ting som man bør unngå, og som kan medføre omdømmerisiko for investorene, fortalte Tonning. 

Arne Tonning, Alliance Venture

Inde Zsak oppfordret også partene til å bli godt kjent før avtalen utarbeides i detalj:

– En vanlig grunn til at avtaler feiler er at man ikke blir ordentlig kjent før man går inn i en diskusjon. Det er viktig å tenke på at man skal jobbe sammen i mange år, og hvis man kjenner hverandre godt og er positivt innstilt går forhandlingene som regel lettere. 

Hold av datoen for neste PE for Breakfast!

Gikk du glipp av arrangementet? Husk at du kan se de fleste arrangementene våre i reprise på NVCAs YouTube-kanal. Paneldeltaker Arne Tonning har også blogget videre om temaet her.

Neste PE for Breakfast arrangeres den 5. april hos advokatfirmaet Selmer, og temaet er investeringer i krypto. Mer informasjon om arrangementet og lenke til påmelding finner du her.