Kan Oslo bli en europeisk tech hub?

Hva skal til for at Oslo kan bli en europeisk "tech hub"? Hvordan kan vi bygge venturekapitalbransjen videre i Norge? Dette var blant spørsmålene NVCAs Rikke Eckhoff Høvding og Daniel Korski i Public diskuterte på Oslo Tech Excursion, organisert av Snö Ventures, Concentric og Argentum.