Vekstvilkår for scaleups

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttrykte i Dagens Næringsliv våren 2018 bekymring over at for få norske teknologiselskaper blir til vekstlokomotiver. På tross at det de siste årene har vært stor aktivitet i tidligfase, er det færre selskaper som har kommet til neste fase, med rask vekst i Norge og internasjonale markeder. På oppdrag fra Abelia […]