Royc blir medlem av NVCA

Royc er et nytt PE-selskap som investerer i aktive eierfond. Her kan du bli bedre kjent med dem.