NVCA deltok på SHE Investor Day

Onsdag 12. november var mer enn 120 kvinner og menn samlet for SHE Investor Day på Telenor HUB på Fornebu.