Stor interesse for cybersikkerhet

Det var godt oppmøte da NVCA og NTNU Technology Transfer AS inviterte til frokostseminar om cyber- og informasjonssikkerhet.

– Én ting er sikkert; Du kan ikke velge hvem som ønsker å angripe deg – de velger deg, sa Chris Culina i KPMG, til de drøyt 40 fremmøtte.

Culina forklarte at alle virksomheter er sårbare for cyberangrep fra en rekke trusler med globalt nedslagsfelt, og at de må kjenne sine verdier for å kunne beskytte dem.

Han har stillingen Head of Cyber Investigations & Incident Response og delte innsikt om selskapers risiko i møte med nye digitale trusler. Culina forklarte at alle aktører med verdier er sårbare for cyberangrep fra en rekke ukjente trusler. Men trenden er klar og cybersikkerhet blir en stadig mer naturlig del av selskapers due diligence, selv om mange aktører henger etter, fortalte han.

Hege Tokerud er Innovation manager i NTNU Technology Transfer AS. Hun fortalte hvordan landets fremste miljø innenfor cyber- og informasjonssikkerhet jobber med utvikling av forretningsideer, og introduserte tilhørerne for CyberLand-miljøet i Innlandet. Tokerud presenterte spin-offs fra NTNUs TTO som inkluderte biometri, Distributed Ledger Technology (DLT) og blockchain.

Frokostseminaret ble avrundet med en paneldebatt, der blant annet Selmer-partner Nils Kristian Einstabland fortalte om M&As i IT-bransjen og kontroll på hele verdikjeden som nøkkelen i selskapers risikovurdering.

NVCA takker for oppmøte, og ønsker velkommen til neste frokostseminar om PE og digitalisering. Påmelding kan gjøres her.