Gründerselskap søker investorer

Under Arendalsuka inviterte Dagens Næringsliv til debatt i samarbeid med Danske Bank. Temaet var finansiering av oppstartselskaper, og hvordan bankene kan være med på å hjelpe gründere med å lykkes – både i Norge og i utlandet.

Debatten åpnet med innlegg fra Karen Dolva, grunnlegger og administrerende direktør i No Isolation, og Hans Kristian Aas, administrerende direktør i iMove. Både Dolva og Aas understreket viktigheten av å ha bankene på sin side når de skulle satse. 

– Vi er helt avhengige av lån for å kunne oppskalere, bankene er viktige for oss. Men mange banker er ikke skrudd sammen for å jobbe med oppstartselskapene. Tid er kritisk, og det tar ofte for lang tid å få finansieringen på plass, forklarte Aas.

NVCAs Rikke Eckhoff Høvding sammen med grunnlegger og administrerende direktør i No Isolation, Karen Dolva. Foto: NVCA.

Nye tider krever nye løsninger

De seneste årene har mange bransjer blitt utfordret av nye aktører, med en ny teknologisk tilnærming. Store og etablerte aktører har blitt utfordret til å tenke nytt. 

– Veksten kommer ikke lenger fra olje, men fra nye sektorer, og det må vi ta inn over oss, uttalte Idar Kreutzer i Finans Norge, som deltok i paneldebatten. Kreutzer pekte på viktigheten av samspillet mellom ulike kapitalkilder, og det å ha gode rammebetingelser.

– Vi er dessverre ikke best i klassen, men må se oss midlertidig slått av svenskene, uttalte han. 

«Vi er dessverre ikke best i klassen, men må se oss midlertidig slått av svenskene.»

Idar Kreutzer, Finans Norge.

Ventureselskapene kan bidra

I tillegg til bankene blir venturekapital trukket frem som en viktig finansieringskilde for oppstartsselskapene. Rikke Eckhoff Høvding i NVCA trakk frem det langsiktige perspektivet, og viktigheten av å investere i vekst og at mange investorer må være forberedt på å tape penger i mange år, før resultatene begynner å komme. 

– Bank og venturefond vurderer egentlig selskaper ganske forskjellig, selv om det til syvende og sist handler om risiko. Venturefondene går gjerne inn og vurderer hele selskapet; de ser på potensialet, på teknologien, på hele teamet, mye mer enn de ser på regnearket. Regnearket gir jo ikke så mye informasjon helt i begynnelsen, forklarte Eckhoff Høvding.  

Stikkord: arendalsuka nvca i debatt venturekapital