SNÖ blir medlem av NVCA

Bli bedre kjent med NVCAs nyeste medlem venturefondet SNÖ som investerer i norske oppstarts- og vekstselskaper innen digital tech.

Det norske venturefondet SNÖ er nytt medlem i Norsk Venturekapitalforening. SNÖ investerer i norske selskaper innen digital tech, gründeren må ha kommet et stykke på vei i validering av tjenestene og ha en skalerbare modell. De investerer rundt 10 mill initielt per selskap, og følger gjerne opp typisk i serie A.

Bli bedre kjent med SNÖ i medlemsintervjuet med partnerne Teodor Bjerrang og Magne Uppman.

Vi snakker mye om kompetent kapital, og venturefond som bidrar med mer enn bare penger. Helt konkret, hva bidrar dere med utover kapital?

Vi bidrar selvsagt mye i diskusjoner om marketing og design, hvor vi har vår bakgrunn, men også på strategi, PR og ansettelser. Vi er gode på å skalere organisasjoner videre fra gründerteam til at det blir en velfungerende bedrift. Og kanskje viktigst for selskapene våre – vi bruker mye tid på neste fundingrunde, både forberedelsene og gjennomføringen.

Dere har begge gründer bakgrunn, hvordan påvirker det hvordan dere jobber som investor?

Det påvirker i all hovedsak på to områder. På den ene siden gjør det at vi lettere kan identifisere om gründere har det som skal til, om de er bygget for å takle de mange opp- og nedturer de skal gjennom. Så vi satser på riktig team og selskap. Når vi har investert, kan vi som tidligere gründere forstå hverdagen deres og de utfordringene de har.

Hva er det beste med det norske venturemarkedet? Og hva trenger vi å fikse?

Vi opplever at det er god delingskultur. Det er kort vei til å snakke med de etablerte fondene. Mange ville hjelpe til da vi for tre år siden var i startgropen av SNÖ. Så er det dessverre veldig få aktører, og selv om vi ønsker å se internasjonal kapital i Norge, så skulle vi gjerne ønsket at det var flere lokale fondsinitiativer som lyktes. Det er krevende å starte nye fond i Norge med begrenset interesse for venture hos familiekontorer og institusjonelle investorer. Så om vi trenger å fikse noe, er det nok LP-delen av venturemarkedet. Det ville gitt flere nye fond og vekst i markedet.

Hvorfor ble dere medlem i NVCA, og hva mener dere er foreningens viktigste oppgave?

Vi tror veldig på deling av kompetanse og læring. Både at vi kan lære av de aktørene som har vært her lenge, og forhåpentligvis at vi kan gi noe tilbake. Vi tenker at NVCA er et godt sted for å gjøre akkurat det.

I tillegg har vi stor respekt for det arbeidet NVCA gjør i det daglige, særlig i forhold til å påvirke lover og regler som i større grad legger til rette for at norske ventureselskaper og -fond kan lykkes. Forhåpentligvis kan vi bidra litt til det selv også ved å være medlem i NVCA.

Stikkord: medlemsintervju venturekapital