Scale Leap blir medlem av NVCA

Scale Leap investerer i softwareselskaper i VC- og growth-fasen, og de har nylig blitt medlem av NVCA. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Scale Leap og hva investerer dere i?

— Scale Leap er et aktivt eierfond som investerer i softwareselskaper i late venture/early growth fasen. Vi ser primært etter norske dataplattformselskaper, markedsplasser eller B2B SaaS, som allerede er etablert utenfor Norge, og primært har inntekter mellom 20 – 200 MNOK og med muligheter for hurtig vekst.

Hva skiller dere fra andre lignende VC-fond?

— Vi erfarer at vi er helt unike på teamets operasjonelle erfaring i å bygge, vokse og utvikle software-selskaper, og forretningsmodeller i internasjonal vekst.

Teamet har til sammen godt over 80 år med operasjonelt resultatansvar, M&A, egne investeringer og styreerfaring, som vi bruker til å jobbe tett med foundere og co-investorer i verdiutviklingen av selskapene. Vi er opptatt av å finne de rette eierne for selskapene, sammen med oss og til de vi overleverer selskapene til.

Hvordan opplever dere det norske markedet for Saas-selskaper om dagen?

— Vi opplever at timingen er god for å investere i software- og SaaS-selskaper. Verdsettelsene har kommet ned til et mer korrekt nivå og mange selskaper har godt grunnlag for god underliggende drift og treffes ikke i betydelig grad av geopolitiske forhold eller den generelle markedssituasjonen. Vi opplever dog at det tar lengre tid å kalibrere planene sammen med selskapene. Dette er i vesentlighet et sundt tegn og adresserer viktigheten av god mulighets- og risikohåndtering. Investorene er generelt noe senere til å agere og holder tettere på lommeboken enn vi så i starten av året i fjor, mens selskapene trenger penger like fullt. For selskapene er planen fremover vesentlig.

Hva ønsker dere å få ut av et medlemskap i NVCA?

— NVCA er møteplassen for alle aktører i vårt norske marked og en interessant arena å være en aktiv del av. Vi ønsker å bidra i å sette god retning for bransjen. Vi ønsker å ta en aktiv plass til å sette gode rammevilkår for verdiskapning for privat kapital og norske selskaper i internasjonal vekst, og derigjennom sikre god verdiskapning for samfunnet.