RunwayFBU blir medlem av NVCA

RunwayFBU er nye medlemmer av NVCA. Her blir du bedre kjent med dem!

Hvem er Runway og hva investerer dere i?

– RunwayFBU er et tidlig-fase investeringsfond og tech hub lokalisert i Akerkvartalet på Fornebu. Fondet er en del av Aker Asset Management-strukturen og investerer fra pre-seed tom. serie A, med ticket size fra 1 til 30 MNOK. Det første fondet er på 300 MNOK og var klart i Q4 2021. RunwayFBU har så langt gjort 5 investeringer i linje med vår strategi om å gjøre ko-investeringer med andre attraktive investorer til gründervennlige betingelser.

Hva skiller dere fra andre lignende VC-miljøer?

– For det første er RunwayFBU satt opp som et uavhengig VC-fond i Aker, men bruker Aker-systemet aktivt både i due diligence fasen og etter vi har gjort investeringene. Bredden i Aker Gruppen fra Energi til bitcoin  byr på muligheter for en krevende første (signal)kunde, erfaringsutveksling, sparring på produkt/markedsstrategi og varme introduksjoner til nettverket rundt. Feks. Har AkerBP vært første krevende kunde for Cognite der de har vørt med på å sette krav og samtidig bidra til utvikling av selskapet.

For det andre bygger RunwayFBU også en Tech Hub, med mål om å skape et økosystem for innovasjon og entreprenørskap i hjertet av Akerkvartalet – støttet av Norges fremste industrikonglomerat. Våre porteføljeselskap samt andre gründere som blir medlemmer av Tech Huben vil få tilgang til industrieksperter, mentorer og programmer i regi av RunwayFBU og Aker.

For det tredje er RunwayFBU kun ett av flere fond under Aker Asset Management (AAM). AAM vil dekke alt fra tidligfase (les: RunwayFBU), Deep tech (Atoma), VC (Serie A til C), Private Equity (OrbeNovo) og Infrastruktur. Følgelig har AAM muligheten til å følge selskap også på tvers av fond.

Ser dere noen trender dere er spesielt opptatt av eller har ekstra troen på?

– I utgangspunktet er vi industriagnostiske og på jakt etter ekstraordinære folk med banebrytende ideer. Når det er sagt ser vi store muligheter i industriell data og tror bedre utnyttelse av denne er nøkkelen til å løse utfordringene verden står overfor, spesielt på vei mot en nullutslippsverden. RunwayFBU er godt posisjonert til å forstå disse utfordringene og støtte selskapene som forsøker å løse dem, gjennom vår tilgang på Aker-selskapene, eksempelvis Cognite, Aize, Aker Horizons, Aker Biomarine og Aker BP.

Hva mener dere det er viktigst at VC-bransjen jobber med fremover?

– Det er viktig å løse opsjonsreglene, slik at de gir mening for tidligfase-selskaper og skaper attraksjon for gründer og ansatte til å bygge de nye næringene som Norge trenger.

Det er også viktig å bidra til å sette Norge på kartet internasjonalt i de nye fremtidige næringene der vi som nasjon har et komparativt fortrinn. Og ikke minst gi meningsfull støtte og innsikt, ikke kun kapital, til gründere som løser virkelig utfordringer – være seg energi, råvarer, sosiale ulikheter eller andre områder med rom for effektivisering.

Stikkord: medlemsintervju