RSM Norge blir medlem av NVCA

RSM Norge er et revisjon- og rådgivningsselskap med små, kompetente team, med forretningsforståelse og kundens behov i fokus. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

1. Hva gjør RSM Norge og hva skiller dere fra andre revisjonsselskaper?

RSM Norge er et revisjon- og rådgivningsselskap med ca. 200 ansatte. Kjerneproduktet har hele veien vært finansiell revisjon, men vi har de siste årene utvidet dette til områder som har tangeringspunkter til revisjonen, slik som finansiell due diligence og transaksjonsrelaterte tjenester, samt spisskompetanse innen IFRS, merverdiavgift, skatt og selskapsrett.

Selv om vi har hatt en god vekstkurve har vi jobbet hardt for å beholde vårt DNA; små, kompetente team, med forretningsforståelse og kundens behov i fokus. Gjennom forståelse av transaksjonen og dens setting skal vi levere de tjenestene kunden trenger på en effektiv måte.

2. Hvordan bistår dere små og mellomstore selskaper i Norge?

Kundene våre er et speilbilde av det norske næringsliv, og spenner fra børsnoterte foretak til små familieeide virksomheter. RSM har bygget opp kompetanse for å følge virksomhetene gjennom alle faser, fra gründerskap til en notering. Alle faser i et selskaps livssyklus stiller forskjellig krav til oss som tjenesteleverandør, og teamene tilpasser seg dette i sitt arbeid. Undersøkelser som omfatter de seks største revisjonsselskapene i Norge viser at vi er «best i klassen» på dette, og kundetilfredsheten er generelt veldig bra. Dette skal ikke være noen sovepute for oss, og vi jobber hver dag for å levere et enda bedre og beholde denne posisjonen.

3. Hvorfor ble dere medlem av NVCA?

Vi har over de siste årene sett at PE-fondene beveger seg inn i det norske SMB-markedet, et marked som er vårt primærmarked for de tradisjonelle tjenesteområdene. Gjennom oppbygging av profesjonelle tjenester innen finansiell due diligence og transaksjonsbistand ønsker vi å ta en posisjon i dette markedet, slik våre kolleger i bl.a. UK og USA har gjort. RSM har f.eks. over 200 PE-fond og større family offices på kundelisten. Dette har gitt oss i RSM Norge muligheten til å jobbe for store internasjonale aktører. Med medlemskapet i NVCA ønsker vi å øke vår synlighet og ta del i den eierskapsutviklingen som skjer i Norge. Hittil har «Big 4» mer eller mindre vært enerådende i PE-markedet. Vi i RSM ønsker å være et alternativ, og vi tror at måten vi jobber på, med små, kompetente team også vil være attraktivt for den norske PE-bransjen – verktøyet må tilpasses oppgaven.