Royc blir medlem av NVCA

Royc er et nytt PE-selskap som investerer i aktive eierfond. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Royc og hva investerer dere i?

— Royc er en ledende Europeisk Private Equity plattform. Vi investerer i aktive eierfond, hovedsakelig globale, etablerte top-quartile fond med solid historikk og strategier som er testet gjennom ulike sykler. Vi investerer primært i Buyout, Growth, Private Credit, Infrastruktur og Secondaries. Vi er et privateid selskap med hovedkontor i Stockholm, samt kontor i London, København, Oslo og Luxembourg. Teamet består av erfarne PE-investorer fra blant annet Blackstone, Hamilton Lane, Goldman Sachs, Pictet, Nordea og Partners Group.

Hvordan skiller ROYC seg fra andre investeringsmiljøer?

— Vi har en veldig unik posisjon i økosystemet mellom aktive eierfond og investorer. Vi møter den stadig økende etterspørselen etter private equity ved å tilrettelegge for investeringer i de mest velrenomerte private equity-fondene i det globale markedet.  Våre kunder strekker seg fra profesjonelle investorer til større family office, stiftelser, pensjonskasser, kapitalforvaltere og banker.

Hvordan opplever dere det norske PE-markedet nå om dagen?

— Markedet er veldig fragmentert og det er flere fond og porteføljeselskaper som går en tøff tid i møte, særlig hva gjelder tilgang på kapital. Likevel ser vi at de større og mest etablerte aktørene lykkes både med kapitalinnhenting og sysselsetting av kapitalen. Selv om fundraising-markedet har hatt en nedgang fra toppåret i 2021, så er det likevel hentet mer enn 1,100 MRD USD på rullerende 12 måneders basis. Gitt endrede markedsforutsetninger, les vedvarende høy inflasjon, høyrere renter og økte avkastningskrav, vil det være et mer tydelig skille fremover mellom forvaltere som har investert på basis av operasjonelle drivere og cashflow, kontra forretningsmodeller og fremtidig vekstpotensial. Desto viktigere blir det også hvilke forvaltere man velger å investere i da gapet mellom de beste aktørene og de som ikke lykkes vil bli større. Det er et vanskelig marked, og mange investorer er risk-off, samtidig som dislokeringer i markedet skaper kjøpsmuligheter for de som har kapital tilgjengelig. Dette ser vi i Norden så vel som i Europa og Nord-Amerika.

Hva ønsker dere med et medlemskap i NVCA?

— NVCA er en fantastisk organisasjon som bidrar med sterk faglig kompetanse, nettverksbygging og utvikling for bransjen generelt. Vi håper å kunne være en positiv bidragsyter som kan dele både faglig innsikt og erfaring med andre medlemmer. Vi har jobbet aktivt med NVCA gjennom det siste året og en formalisering av samarbeidet er et naturlig neste steg for oss som selskap. Vi har et sterkt fokus på Norge og jobber aktivt for å bygge bro mellom kunder på tvers av landegrensene der det er relevant. Via et medlemskap i NVCA kan vi fortsette å bygge bro, både faglig og gjennom styrkede relasjoner.

Stikkord: medlemsintervju