Rekordhøy fundraising og stabil aktivitet gjennom koronaåret 2020

Investeringsaktiviteten var stabil og norske aktive eierfond hentet inn rekordhøye 20 milliarder kroner for nye investeringer i 2020. Det viser den ferske aktivitetsrapporten for 2020.

Aktivitetsrapporten for 2020 er klar og den viser stabil investeringsaktivitet og rekordhøy fundraising i koronaåret 2020.

Norske aktive eierfond hentet inn rekordhøye 20 milliarder kroner for nye investeringer i 2020. Kun i 2016 har norske fond hentet inn mer kapital. Det er tydelig at aktive eierfond ser muligheter fremover, til tross for pandemien og usikkerheten den fortsatt utgjør.

Investeringsaktiviteten til norske forvaltere var stabil og moderat høyere enn de tre foregående årene målt i beløp investert (9,5 mrd. NOK), men noe lavere mål i antall investeringer (238).

Utenlandske forvaltere investerte mindre i norske porteføljeselskap i 2020, med kun én large cap investering, sammenlignet med seks året før.

IT-investeringer er fortsatt dominerende, mens varehandel tiltrakk seg flere investeringer etter hvert som investorer har sett muligheter dukke opp som en følge av pandemien, til tross for at mange selskap i sektoren har blitt påvirket negativt av smittevernstiltak. Cleantech tiltrekker seg flere investeringer etter hvert som vridningen i retning av fornybare energikilder fortsetter, mens petroleumssektoren tiltrekker seg mindre investeringer og kapital.

Exit-aktiviteten var lav og det ble gjennomført få exits i 2020, som trolig skyldes covid-19. Det ble imidlertid gjennomført åtte exits gjennom IPOer i norske porteføljeselskap og norske forvaltere kombinert. Kombinasjonen av høy verdsetting på børser og usikkerhet rundt prising har trolig ført til mange IPOer, men få sekundærtransaksjoner mellom aktive eierfond.

Du finner hele rapporten her.