Pitch40 har blitt medlem av NVCA

Pitch40 er en ny plattform som gir investorer enkel tilgang på screenede tidligfaseselskap. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Pitch40 og hvordan jobber dere med det norske VC- og PE-miljøet?

— Pitch40 er en ny plattform som gir seriøse investorer som aktive engleinvestorer, familiekontorer, venturefond og investeringsselskaper enkel tilgang på gode, screenede tidligfaseselskap – filtrert etter investeringskriterier. Vi jobber med VC- og PE-miljøet ved at selskaper som investerer aktivt, eller ønsker å investere aktivt, i tidligfaseselskaper kan bli brukere på plattformen for å få tilgang til, og investere i, de beste tidligfaseselskapene.

Hva skiller dere fra andre plattformer som matcher investorer og selskaper?

— Vi bruker større grad av teknologi i matching-prosessen, noe som reflekteres av at vi nylig fikk innvilget et treårig forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet. Gjennom teknologi og grundig screening skal vi ta ned risikoen for tidligfaseinvestorer. Videre har vi mange originale funksjoner som ytterligere er risikoreduserende, deriblant muligheten for å følge og co-investere med andre investeringsselskaper som kanskje har bedre kjennskap til visse markeder eller vertikaler.

Hvordan opplever dere dagens venturemarked?
— Det er mer fokus på kvalitet og profitabilitet i venturemarkedet i dag enn for kun 2-3 år tilbake. Utover dette ser vi at kapitalen ikke nødvendigvis sitter mindre løst nå enn før, men investorer gjør en grundigere analyse før de går inn i selskaper.

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet i NVCA?

— Vi håper at plattformen vår kan være til nytte for mange NVCA-medlemmer, og at vi kan utveksle kompetanse med foreningen og medlemmene.