Optra Risk blir medlem av NVCA

Optra Risk har blitt medlem av NVCA. Her kan du bli bedre kjent med dem!

Hvem er Optra Risk?

Optra Risk AS (Optra) er en forsikringsmegler som er spesialisert innenfor operasjonelle og transaksjonsrettede forsikringer. Selskapet ble etablert 1. april 2022 av Kjersti Setså Jensen og Sven Christian Apenes.

Kjersti og Sven Christian har jobbet sammen som et team de siste 15 årene hos større internasjonale forsikringsmeglere. Teamet har siden 2011 assistert kjøpere og selgere med transaksjonsforsikringer i flere hundre transaksjoner og har vært oppfattet som en av de markedsledende i Norden innenfor dette segmentet. Teamet har også bistått flere av PE- og Venture-aktørene i Norden, samt rådgivende selskap i samme sfære med deres egne ansvarsforsikringer, som profesjonsansvar og styreansvar.

Fra vårt ståsted bistår vi våre kunder gjennom hele transaksjonsfasen. I forkant av, gjennom og i etterkant av transaksjonen.

Hva skiller dere fra andre forsikringsmeglerselskaper?

– Vi er spesialister innenfor våre risikoområder og det teamet i Norge med lengst samlet erfaring innenfor disse. Vi gjør ikke alt. Vi gjør det vi er gode på. Vi benytter tiden vår på det vi liker best – å jobbe for og sammen med våre kunder. I egenskap av å være en uavhengig og spesialisert megler kan vi fokusere maksimalt på å skreddersy løsninger sammen med våre kunder. Hos Optra Risk vil du alltid være ivaretatt av et erfarent team som opptrer direkte, ærlig og transparent.

Ser dere noen trender i det norske PE-markedet om dagen?

– Etter en lang periode preget av et selgervennlig transaksjonsmarked synes pendelen nå å ha snudd i retning av kjøpere. Høyere kostnader, økte renter og usikre fremtidsutsikter bidrar til at kjøpere nå re-kalkulerer og risiko vurderer målselskapet i en annen utstrekning enn de siste årene.

Forsikringsmarkedet for W&I-forsikringer har på samme måte i hovedsak vært selgerdrevet de siste årene. Drevet av ønsket og behovet for å ha en renest mulig utgang av transaksjonen («clean exit») har det for mange selgere vært et krav om at transaksjonen skal forsikres. Konsekvensen er som kjent at kjøpere ved potensielle garantikrav da må rette kravene mot garantiforsikringsgiver og ikke har anledning til å forfølge selger, med mindre denne har opptrådt forsettlig.

Idet selgers forhandlingskraft reduseres, kan dette også påvirke selgers ønske om å være i førersetet i forhold til etableringen av en transaksjonsforsikring.

Vi ser nå en endring i markedet hvor kjøpersiden er mer bevisst på fordelene en transaksjonsforsikring gir, ved at denne kan være et viktig verktøy for å sikre en solid og profesjonell motpart i tilfelle garantikrav samt for å forhandle frem utvidede garantiperioder og høyere ansvarsbegrensninger. Dette er punkter som forsterkes i usikre tider, spesielt i forhold til finansielt svake selgere og i situasjoner med kompliserte selgerstrukturer.

I usikre tider bidrar forsikringen på denne måten med større trygghet for at kjøperen er sikret sine fremtidige garantikrav.