Oppsummering: ESG workshop

Hvordan ligger din virksomhet an når det gjelder bærekraftsrapportering? Har dere etablert et klimaregnskap og er dere godt rigget for å møte kravene i EU-taksonomien? Den 8. desember 2021 arrangerte Norsk Venturekapitalforening (NVCA) en workshop med introduksjon til ulike verktøy for bærekraftsrapportering.

Det finnes nå en haug av ulike rapporteringsverktøy for å kartlegge selskapets innsats og forbedringsområder når det gjelder bærekraft. Selv om de fleste har skjønt at rapportering er viktig, kan det være vanskelig å navigere i de ulike verktøyene, og finne ut hvilket som egner seg best for nettopp ditt selskap. Dette var bakgrunnen for at NVCA inviterte til en åpen workshop om ESG-rapportering. 

Kilde: Nysnø / Base 10

Administrerende direktør, Ellen Amalie Vold, åpnet workshopen der hun blant annet presenterte funn fra NVCA sin nyeste ESG-undersøkelse, som har blitt gjennomført blant foreningens medlemmer høsten 2021, med støtte fra Menon Economics. 

– Det har blitt en ny bransjestandard å måle bærekraft i porteføljen, og i dag svarer 94 prosent av fondene at de måler ESG-arbeidet. Det er også interessant å se at 86 prosent av fondsforvalterne nå vektlegger ESG i deres investeringsbeslutninger, og den viktigste driveren er lønnsomhet, fortalte Ellen.  

I workshopen hadde NVCA invitert inn fire ulike leverandører av rapporteringsløsninger, inkludert Worldfavor, Normative, Celsia og xIQ. Vi vil ta sikte på å arrangere en ny workshop på nyåret, der også andre leverandører får anledning til å presentere seg. 

Helhetlig ESG-rapportering

Worldfavor har utviklet et verktøy for helhetlig ESG-rapportering, det vil si rapportering på både E (Environment), S (Social) og G (Governance). Brukere av Worldfavor vil ikke bare få innsikt i selskapets klimagassutslipp, men vil også få kunnskap om andre risikoelementer i verdikjeden sin, for eksempel knyttet til korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. 

– Worldfavor gjør brukerne i stand til å digitalisere datainnsamlingen fra sine porteføljeselskaper. Vi tilbyr en strømlinjeformet rapporteringsprosess, med økt datakvalitet, i tillegg til at plattformen er svært brukervennlig, fortalte Anja Rundqvist, Strategic Account Executive i Worldfavor. 

Skjermdump: Worldfavor

Selv om helhetlig bærekraftsrapportering er viktig, er det likevel mange selskaper som først og fremst har fokus på å etablere et godt klimaregnskap slik at de kan lage en plan for hvordan utslippene kan reduseres fremover. Nye krav og retningslinjer, blant annet EU-taksonomien, har vært med å påvirke dette. To leverandører av slike regnskapsløsninger fikk presentere seg i workshopen, og én av dem var Normative, som er en plattform for kartlegging og reduksjon av klimagassutslipp. 

– Normatives plattform fungerer slik at brukere legger inn data knyttet til virksomhetens utslipp i løsningen vår, som deretter genererer et klimaregnskap. På bakgrunn av dette får brukerne konkrete forslag til hvordan de kan redusere utslippene sine, fortalte Alexander Mrozek, Account Executive i Normative. 

Skjermdump: Normative

I workshopen fikk vi også høre fra xIQ, som i tillegg til rapportering på Scope 1, 2 og 3, også har innført rapportering på det de kaller Scope 4, altså unngåtte utslipp.

– Å redegjøre for unngåtte utslipp, det vil si hvordan selskapet ditt sine løsninger kan være med å bidra til at andre selskaper reduserer sine utslipp, er noe som kommer til å bli viktig fremover. EU-taksonomien er også inne på dette når de snakker om «enabling technologies», fortalte Fátima Sani, Co-founder og CEO i xIQ. 

Skjermdump: xIQ

Taxonomy ready? 

Fjerde og siste leverandør ut var Celsia og Chief Product Officer, Cathrine Dehli. Celsia er tidligere kjent under navnet Faerder og er et verktøy for utregning av taksonomi-scoreCelsias verktøy hjelper altså bedrifter med å kartlegge hvorvidt virksomheten imøtekommer sektorkrav i EU-taksonomien, og selskapet bruker data fra virksomheten til å analysere selskapets nå-situasjon, og beregner så en taksonomi-score som kan brukes til å sammenligne selskapet med andre. 

– Vårt rammeverk er alltid basert på de siste oppdateringene til EU, som sikrer at selskaps ESG-score alltid er i tråd med gjeldende og fremtidige krav i EU-taksonomien, fortalte Dehli. 

Skjermdump: Celsia

Erfaringsutveksling

Etter at de ulike leverandørene hadde fått presentert seg og sitt verktøy fikk vi høre fra Summa Equity (Hannah Berget), og Momentum Partners (Hilde Pettersen) om deres erfaring med to av disse verktøyene. Deretter fulgte en diskusjonsdel der også andre deltakere i workshopen kunne fortelle om sine rapporteringsløsninger, og positive og negative sider ved disse. 

Takk til alle som deltok! Dato for neste ESG-workshop lanseres i 2022 – meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få vite mer.