NVCA i 2020

Et spesielt og utfordrende år nærmer seg slutten, og det er snart tid for å senke skuldrene. NVCA har, som alle andre, måttet tenke annerledes dette året. Likevel har vi opplevd høy aktivitet gjennom 2020 og her er noen av årets høydepunkter.

Et spesielt og utfordrende år nærmer seg slutten, og det er snart tid for å senke skuldrene. NVCA har, som alle andre, måttet tenke annerledes dette året. Likevel har vi opplevd høy aktivitet gjennom 2020 og her er noen av årets høydepunkter:

Økt kvinneandel og grønn omstilling vil fortsatt være viktige fokusområder for NVCA i 2021. Vi sparker i gang året med seminar om hvordan innføringen av EU-taksonomien påvirker norsk VC/PE, 14. januar. Deretter håper vi det blir anledning til å møtes på fysiske frokostmøter utover våren og ikke minst på Venturekonferansen i Trondheim 25. mai.

Tusen takk for at dere har delt, lyttet og engasjert dere, til tross for at vi stort sett har møttes over nett. Forhåpentligvis kan vi møtes mer ansikt til ansikt i 2021.

Frem til det ønsker jeg dere en riktig god jul og godt nytt år!