Ny undersøkelse viser at kvinner i finans er fornøyde i jobben sin

Nettverket Kvinner i Frontfinans (KIFF) har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant kvinner i frontfinans med mål om å kartlegge kvinner og studenters syn på finansbransjen som karrierevei og rapporten er nå klar. Den viser at kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans.

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke hvilke typer tiltak som kan være effektive for at flere kvinner skal bli i sektoren også i fremtiden. Det ble gjennomført en lignende undersøkelse i 2016 og nå ser vi utviklingen siden den gang.

Noen hovedfunn er som følger:

  • Undersøkelsene fra 2016 og 2021 har ett viktig fellestrekk: kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans. De svarer at de jobber i en spennende bransje med faglige utfordringer, dyktige kollegaer og kontinuerlig læring.
  • Selv om kvinnene i bransjen stort sett er fornøyde, har vi en vei å gå for å oppnå en god kjønnsbalanse, og dette krever proaktive tiltak: Rundt seks av ti mener at de viktigste grunnene er for få kvinnelige rollemodeller, finansbransjens omdømme og hensynet til balanse mellom jobb og privatliv. De legger også vekt på en kultur med individuell konkurranse, mange arbeidstimer, ulik vurdering av kvinner og menns kompetanse, samt for få kvinnelige kolleger.
  • Over halvparten av respondentene mener det er like muligheter for kvinner og menn i frontfinans. Til sammenligning er det kun 27 % av studentene som har svart på en lignende undersøkelse som mener det samme. Men, som i undersøkelsen i 2016, mener én tredjedel av kvinner at menn har bedre muligheter.
  • Ca. én tredjedel mener selskapet de jobber i må gjøre mer for å tiltrekke seg kvinner.
  • Kvinner i frontfinans arbeider i snitt rundt 51 timer per uke. Nesten ingen arbeider under 40 timer i uken.
  • Det kvinnene vektlegger mest for å oppnå bedre balanse mellom jobb og privatliv, er (i synkende rekkefølge): «Mulighet for både kvinner og menn til å ta ut foreldrepermisjon», «fleksibel arbeidstid» og «mulighet til å jobbe hjemmefra».

Hele rapporten finner du her.

Om Kvinner i frontfinans:

Kvinner i Frontfinans (KIFF) er et nettverk for kvinner som jobber i frontfinans-funksjoner. Dette inkluderer stillinger innen investeringsbankområdet, analyse, kapitalforvaltning, investorrelasjoner og ledende finansfunksjoner i finans- og industriforetak.

Nettverket fungerer som en møteplass for å utveksle ideer, møte andre likesinnede og som søker å øke bevisstheten om at finansnæringen er en spennende og viktig del av samfunnet vårt. En viktig målsetting er å øke tilfanget av kvinner i næringen vår.

Vi arrangerer jevnlig seminarer og arrangementer med spennende og relevant tematikk.

Hvis du jobber innenfor eller med frontfinans, oppfordrer vi deg til å bli medlem.