Ny rapport om barrierer og muligheter for grønne investeringer

Investorene og bedriftene er uenig om hvorfor vi ikke gjør flere ventureinvesteringer i «grønne» selskaper. Det viser en fersk rapport utarbeidet av EY, på bestilling av UN Global Compact, NVCA, Nysnø og Investinor.

Norge henger etter andre land når det kommer til ventureinvesteringer i «grønne» selskaper. Investorene og bedriftene er uenig om hvem sin skyld dette er. Det viser en fersk rapport utarbeidet av EY, på bestilling av UN Global Compact, NVCA, Nysnø og Investinor.

– Formålet med undersøkelsen var å finne barrierene for hvorfor ikke mer penger flyttes over i grønne prosjekter, slik at man raskere får en omstilling til et grønnere næringsliv, sier Ellen Amalie Vold i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse med 70 svar fra bedrifter og investorer, og fem intervjuer av private og offentlige investorer.

Resultatet viser at investorene peker på for høy risiko og for dårlig tilgang på gode prosjekter som de viktigste barrierene for grønn innovasjon. Selskapene på sin side, mener uklar næringspolitikk og kompetanse hos investorene er den største barrieren.

– Ifølge denne undersøkelsen er det ulike virkelighetsoppfatninger om hvor problemet ligger. Nå må vi få i gang et god diskusjon og et samarbeid om hvor skoen trykker, og så skal vi ta vår del av ansvaret, sier Vold.

Kim N. Gabrielli, direktør for UN Global Compact i Norge, som representerer bedriftene i undersøkelsen, peker på at det er behov for risikokapital for å kunne løfte flere grønne prosjekter opp til å bli ordentlige selskaper.

– Det er et problem i Norge at det er for lite skalering. Det er mange mindre prosjekter som er interessante og som løftes, men de klarer ikke ta det til neste steg, og da er kapitalen helt avgjørende, sier Gabrielli.

Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø, trekker frem andre faktorer som påvirker norske investorers appetitt på grønne selskaper:

– Andre land har hatt større behov for å avkarbonisere egen innenlands energiproduksjon, noe som igjen har stimulert landenes grønne finansfokus, sier hun og peker på Norges unike situasjon med vannkraft som gir oss «ren» energi.

Kalvig peker på at investorer i Norge tradisjonelt sett har investert i andre bransjer.

– Nå gjelder det å vri interessen mot de grønne næringene. Mye teknologikompetanse er relevant på tvers av sektorer, og god eierskapskompetanse for eksempel i form av selskapsstyring, skalering, rekruttering og markedsføring kan anvendes på tvers av bransjer, sier Kalvig.

Hele rapporten kan du lese her.

E24 omtalte rapporten 26.10.20.