Ny rapport: Mangfold i ventureinvesteringer

For andre år på råd har NVCA samarbeidet med Unconventional Ventures om en rapport som ser på mangfold i ventureinvesteringer.

For andre år på råd har NVCA samarbeidet med Unconventional Ventures om en rapport som ser på mangfold i ventureinvesteringer. Kun 1,4% av kapitalen i Norge går til kvinnelige gründere, men når det gjelder blandede team gjør vi det best i Norden.

NVCA ønsker å bidra til et mer mangfoldig og inkluderende VC- og PE-miljø. Derfor har vi også i år samarbeidet med Unconventional Ventures om den årlige undersøkelsen Nordic Startup Funding, for å få bedre innsikt i hvordan det står til med mangfoldarbeidet i det nordiske VC- og PE-miljøet.

– Mens fjorårets rapport så på kapitalstrømmene i Norden, går man i årets rapport et skritt videre for å forstå sammenhengen mellom mangfold og resultater i VC-miljøet i Norge og resten av Europa, sier Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i NVCA.

Sammen med sjeføkonom i UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, program manager for Startup Sweden, og Nora Bavey og Thea Messel fra Unconventional Ventures deltok Ellen Vold i en digital paneldebatt, der funnene fra undersøkelsen ble diskutert.

– Rapporten viser at ikke alle får tilgang til pengene som finnes der ute. Av risikokapital en som ble investert i Norden i 2019, gikk hele 93 prosent til mannlige gründere, 6 prosent til team med begge kjønn og kun 1 prosent til kvinnelige gründere, sier Vold.

Norge best i Norden på «mixed teams»

– Et litt hyggeligere funn i årets undersøkelse er at Norge gjør det ganske bra med blandede team, det vil si bedrifter med både kvinner og menn i gründerteamet. Rapporten viser også at når menn og kvinner går sammen bruker man i snitt mindre tid på å hente penger, og man får i tillegg mer penger, sier Vold.

Årets undersøkelse finner også at det er en klar sammenheng mellom kjønn hos de som investerer og de som får finansiering:

–  Vi ser at de med kvinner i investeringsteamet investerer mer i kvinnelige gründere, på samme måte som menn ofte investerer i andre menn. Dessverre er vi få kvinnelige investorer, så vi må få flere kvinner i roller med beslutningsmyndighet for å påvirke tilførselen av kapital til det kvinnelige gründermiljøet, sier hun.  

En tydelig oppfordring fra Vold og NVCA er at vi må jobbe hardere for å inspirere flere kvinner til en karriere i VC- og PE-fondene:

–  I tillegg til å jobbe med å tilrettelegge for begge kjønn i fondene har vi masse å gjøre når det gjelder kunnskapsdeling og informasjon om hva vi jobber med. Vi ser både at kjennskapen til bransjen er lav og at det er en del utdaterte oppfatninger og myter om hvordan det er å jobbe i VC/PE. For å tiltrekke oss de beste hodene er vi nødt til å nå bredere ut og jobbe med historiefortellingen om bransjen.

Rapporten kan du laste ned her.