Ny politisk plattform for NVCA

NVCA er gang med en ny politisk plattform og vi ønsker medlemmenes innspill til hva den bør inneholde.

Vi er mange som ønsker at kapitalforvaltning skal vokse i Norge, men uforutsigbarhet og usikkerhet svekker tilliten til rammevilkårene for norsk næringsliv, og hemmer investeringer, nyskaping og jobbvekst. Derfor ønsker NVCA å kartlegge hvor vi bør øke det politiske trykket, slik at vi har en god og langsiktig strategi frem mot neste stortingsvalg.

Til dette arbeidet ønsker vi dine innspill: Hvilke politiske saker mener du foreningen bør prioritere å jobbe med for å bedre rammevilkårene til norske VC/PE-forvaltere? Har du tanker om dette, skriv ned noen setninger og send de inn her (anonymt om ønskelig). Det tar bare et par minutter og er viktig for foreningens politiske arbeid videre.

Det vil bli satt opp en arbeidsgruppe på temaet, som bistår i prioriteringen og forankringen av innspillene som kommer inn. Ta også gjerne kontakt med administrerende direktør i NVCA, Ellen Vold (eav@nvca.no), hvis du vil sitte i arbeidsgruppa.