NVCA deltok på SHE Investor Day

Onsdag 12. november var mer enn 120 kvinner og menn samlet for SHE Investor Day på Telenor HUB på Fornebu.

Gjennom SHE Conference har SHE Community samlet mer enn 10,000 deltagere til konferanser, og mer enn 300 kvinner har deltatt på investeringskurs. Målet er i følge grunnlegger Heidi Aven og lukke kjønnsgapet blant norske investorer og eiere.

Vi trenger flere kvinnelige gründere, flere kvinnelige investorer og eiere. Derfor er dette arbeidet viktig.

Heidi Aven, grunnlegger og daglig leder SHE Community

På SHE Investor Day var den røde tråden hvordan man kan sette sammen en god investeringsportefølje med innlegg fra Kristin Skaug i AksjeNorge, og Petter Hermansen og Thina Saltvedt fra Nordea. Deltagerne fikk også et innblikk i markeds- og aksjeanalyse fra Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities og Henriette Trondsen i Arctic Securities. Til slutt delte Martin Schütt fra Askeladden & Co og Daniel Sørli fra Askeladden-selskapet Dr Dropin sine erfaringer med å bygge tidligfase- og vekstselskaper.

Startup-investeringer som en del av en større investeringsportefølje

Et av NVCAs mål er å bidra til et velfungerende økosystem for ideer, innovasjon og kapital. Vi ønsker å bidra til gode vilkår for gründere som ønsker å starte og bygge selskaper, og sikre god kapitaltilgang i alle faser. Derfor har vi blant annet jobbet for skatteincentiver for investeringer i tidligfase, som du kan lese mer om her.

Men investeringer i oppstartsselskaper har høy risiko, og bør være en del av større investeringsportefølje. Derfor var NVCA glad for å bidra på SHE Investor Day som moderator.

Rikke Eckhoff Høvding var moderator og konferansier på SHE Investor Day. Foto: She Community

Stikkord: kvinner i finans private equity venturekapital