NVCA 20 år!

Norsk venturekapitalforening (NVCA) feirer 20 år! Jubileet ble markert med en frokostsamtale om utviklingen av norske aktive eierfond gjennom 20 år.

Siste PE for Breakfast før sommeren ble i tradisjonen tro holdt hos advokatfirmaet Selmer der kjente profiler fra norske aktive eierfond var samlet for å diskutere utviklingen gjennom 20 år, de største milepælene, og veien videre for bransjen.

Webinaret ble innledet med en kort presentasjon om bransjestatus anno 2021 ved administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold. Hun kunne fortelle at NVCA i dag teller 87 medlemmer, hvorav 50 er investerende miljøer og 37 er rådgivende miljøer. 

– Fremdeles ser vi en jevn og stødig vekst, uttalte hun. 

Til tross for at PE-bransjen er relativt ny i Norge bidrar den med betydelig verdiskaping til det norske samfunnet, og til selskaper som fremmer innovasjon og omstilling.

– Selskaper eiet av aktive eierfond stod samlet for 67 milliarder kroner av verdiskapningen i Norge i 2019, som er dobbelt så mye som i 2008, og det skyldes en særlig stor vekst de siste tre årene, sa Vold.

Opsjonsskatten fremdeles høyt på agendaen

Til tross for at aktivt eierskap har fått stadig bedre fotfeste i Norge er det fremdeles mange av de samme sakene som fortsetter å oppta aktørene her til lands. Spesielt opsjonsskatten, som har vært på agendaen til NVCA siden organisasjonens spede begynnelse i 2001, har fått mye fokus. 

– Det har vært et betydelig gjennombrudd i opsjonssaken i år, der man blant annet har blitt enige om at det er kapitalskatt og ikke lønnsskatt som skal gjelde. Opsjonssaken skal riktignok behandles i Stortinget til høsten, og det vil bli spennende å se om et eventuelt regjeringsskifte vil påvirke det endelige utfallet, fortalte Ellen.  

Enighet om opsjonsskatten. Foto: Alessio Attanasio

To andre temaer som også har fått mye oppmerksomhet de siste årene er diskusjonen om mangfold i bransjen, og ikke minst bærekraft og ESG. 

– Et viktig mål for NVCA har vært å øke kvinneandelen i bransjen, og her har det skjedd et skifte de siste årene. Tidligere har dette først og fremst handlet om sosial rettferdighet, men nå har mangfold også vist seg å bli strategisk viktig for aktørene. Også på bærekraftsområdet har det skjedd mye, og spesielt det siste året med utrullingen av EU-taksonomien og opplysningsforordningen, uttalte hun. 

Gjennom året har NVCA arrangert flere webinarer om alle disse temaene, i tillegg til at de belyses i den nye Unotert-podcasten. I podcasten får vi blant annet høre historien om hvordan private equity oppstod, hvordan den norske bransjen skiller seg fra resten av Norden, og hvordan det er å jobbe innen private equity.

– Mot slutten av året vil podcasten telle 25 episoder, og målet er å gjøre lytterne bedre kjent med aktive eierfond og morgendagens næringsliv, sa Vold.

Starten

Da NVCA ble startet i 2001 var hovedmotivasjonen behovet for en interesseorganisasjon som kunne representere venturekapital-perspektivet. På den tiden var det få rammebetingelser på plass, i tillegg til at man så et behov for mer transparens rundt blant annet skattebetingelser. 

Opprettelsen av Argentum, statens investor i aktive eierfond, var én av milepælene. Dette var bransjens første landsdekkende fond-i-fond, som skulle hjelpe til med å få internasjonal kapital til Norge. Målet var å skape både avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper.

– Argentum ble opprettet som et resultat av en brokete bransje. Vi så blant annet på hvordan de beste eiermiljøene opererte, og fant ut hva som måtte til for å profesjonalisere oss. Argentum skulle være en dedikert, langsiktig og profesjonell investor, som stilte krav som andre investorer ikke gjorde, fortalte Kine Burøy-Olsen. 

Hun jobber i dag i det nordiske PE-selskapet Cubera, men var en av de første ansatte i Argentum. 

Vekst og akselerasjon 

Utover 2000-tallet fikk NVCA stadig flere medlemmer, og spesielt rundt 2015 skjedde det en endring. Da fikk man på plass en såkornordning som gjorde at selskapene kunne få tilgang på mer kapital på et tidligere tidspunkt.

– Suksesshistoriene bidro utvilsomt til at flere fikk øynene opp for bransjen. Det beviste at det var mulig å drive med venturekapital i Norge – og tjene penger på det, uttalte FSN-topp og PE-nestor Frode Strand-Nielsen. 

Fra venstre: Frode Strand-Nielsen (FSN Capital), Anne Worsøe (tidligere leder i NVCA) og Jan Erik Hareid (Alliance Venture).

Perioden mellom 2014 og frem til i dag har trolig vært den mest utviklende fasen, spesielt når det gjelder tidligfase og venture. I denne perioden har veksten blant annet antall gründere og teknologiselskaper økt, samtidig som det har vært et pris- og aktivitetsfall knyttet til olje og gass. 

– Plutselig fikk man et tilfang av smarte folk som ville gjøre noe annet enn å jobbe i oljebransjen. Det har tatt tid, men nå ser vi at bransjen er instrumentell i å drive frem det grønne skiftet, uttalte Jan-Erik Hareid, som var med å starte NVCA i 2001, og som i dag jobber som managing partner i Alliance Venture

Også Maren Hjort Bauer tok del i tirsdagens frokostsamtale. Hun står bak det nyoppstartede VC-fondet Fynd Ocean Ventures, som har et spesielt fokus på havnæringen og det hun kaller «det blå skiftet». 

– Det har vært spennende å følge med på bransjen, og spesielt utviklingen med co-working-spaces, inkubatorer, hub-er og mentorer som har støttet opp om miljøet. Det at man kan dele erfaringer har bidratt til å gjøre hele systemet sterkt, sa hun. 

Hvor går veien videre for norsk VC og PE-bransje?

Internasjonale aktørers interesse for det norske markedet har vært stigende de siste årene. I begynnelsen kom kun to prosent av kapitalen i det norske markedet fra utlandet, mens det i dag er en helt annen tilgang og interesse. I dag er Norden den regionen i verden som produserer best avkastning.

Fra venstre: Maren Hjort Bauer (Fynd Ocean Ventures) og Kine Burøy-Olsen (Cubera).

Deltakerne i frokostsamtalen var enige om at tilgang på investeringsmuligheter hele tiden har vært god, men at den største forskjellen fra da til nå er kvalitet og kompetansen i teamene. 

– Jeg tror at vi vil se flere og flere spesialiserte miljøer fremover. Tidligere var alle generalister, men nå er det viktigere å spisse seg, uttalte Burøy-Olsen, som fikk støtte fra Hjort Bauer:

– Vi må fortsette å bygge kompetanse om sektorer og forretningsmodeller. Teamene må ha en miks av mennesker og mangfold. De må diversifiseres, sa hun.

Fremdeles en ukjent bransje?

En viktig del av NVCAs arbeid de senere årene har bestått i å kartlegge omdømmet til den norske PE- og VC-bransjen. 

– Fremdeles er det nok ukjent for folk flest hva vi driver med, men jeg tror at kjennskapen er bedre i dag enn hva den var for 20 år siden, påpekte Jan-Erik Hareid.

– Men én ting er helt sikkert: Aktivt, profesjonelt eierskap vil ikke gå av moten med det første, avsluttet Anne Worsøe. 

Administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold.