Nordic Buy Out Forum 2021

2. desember 2021 gikk årets Nordic Buy Out Forum (NBOF) av stabelen på hotell Radisson SAS i Oslo. Dette er det 11. Nordic Buy Out Forum som avholdes, og endelig kunne deltakerne møtes fysisk igjen.

Etter et digitalt NBOF i fjor som følge av den pågående koronasituasjonen, var det endelig duket for et nytt, fysisk Nordic Buy Out Forum. En fullsatt sal var samlet for det 11. NBOF, arrangert av advokatfirmaet Wiersholm, og med støtte fra Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Jarle Kvam i Wiersholm åpnet ballet med et tilbakeblikk på NBOF gjennom tidende, og en kort analyse av trender og utsikter for 2021. Deretter var det Knut Brundtland og Are Andersen i ABG Sundal Collier sin tur, som kunne fortelle at M&A-markedet har holdt seg godt, til tross for både Brexit, klimakrise, usikkerheter i amerikansk politikk og Covid-19: 

«There has been a booming decade where M&A acitivites has reached a new level,» uttalte Are entusiastisk. 

Med ESG på agendaen

Det gjennomgående temaet på NBOF 2021 var bærekraft og ESG. I del 1 av konferansen snakket Christer Tryggestad i McKinsey om hvordan EU rigger seg for å bli et nullutslippssamfunn innen 2050, og hvordan dette påvirker M&A-aktiviteten. 

«Reaching global decarbonisation targets are our generations’ biggest challenge (…) a growing number of governments are setting net zero targets, and net zero is now the new norm for many companies too,» fortalte Tryggestad. 

Ifølge en analyse fra McKinsey kan så mye som 85 prosent av dagens utslipp bli redusert med eksisterende teknologi. Likevel er det et behov for å investere i ny teknologi for å nå målet i tide. Dette kan bety nye muligheter for flere industrier, og flere arbeidsplasser totalt, selv om vi må forvente at enkelte arbeidsplasser vil falle bort, spesielt innen olje- og gass-sektoren. 

Impact investing

Deretter var det klimafondet ArcTern Ventures sin tur. Kristin Aamodt og Tom Rand (på video) snakket om «impact investing», altså investeringer i selskaper som har som formål å «gjør ting bedre». 

«People have started to see that climate change is real, man-made, and that there’s need for action. Finally, the money for the clean tech sectors have arrived.»

Christian Skakkebæk i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) snakket også om mulighetene som det grønne skiftet medfører, fra et investeringsperspektiv.

Informasjonsrevolusjon?

I del 2 fikk vi høre fra Mikael Männik i Hg Capital – et PE-fond spesialisert på software og service. Hg er blant annet kjent for deres investering i Visma, som ofte blir omtalt som Europas ledende regnskapsløsning og en viktig driver for utviklingen av business software. 

«Hg’s approach to value creation is ‘scale and focus’, and this combination is what’s driving our success. Visma is an example of this, where we have had a 15-year value creation journey. Hg has supported Visma through all stages and the company is now the Northern European leader driving the evolution of business software,» sa han.

Etter Männik kom administrerende direktør i Verdane, Bjarne Lie, på scenen – direkte fra USA. Foredraget hans handlet om ‘digitally enabled consumption’ og Bjarne ga tips til forbrukere som ønsker å tenke bærekraft, både under juleshoppingen og ellers: 

«First, think circularity. Skip fast-fashion and choose the lower CO2 footprint option. Look for the more sustainable supply chain and purchase from online stores using more sustainable packaging alternatives. Think about efficient deliveries. If you are in no rush, then don’t rush it. Choose low-carbon shipping and think about returns.»

Halvor Meyer Hansen i Bain Capital fikk æren av å runde av del 2 med et foredrag om industriell transformasjon, før det ble servert lunsj til gjestene. 

Veien videre for PE

I del 3 fikk vi høre fra Reynir Indahl i Summa Equity – et investeringsfond som ble opprettet for å løse globale utfordringer. Indahls foredrag hadde tittelen «Kan PE redde kapitalismen?», der han malte et dystert bilde av nåsituasjonen:

«Capitalism is under preassure – the majority of people are not believing in capitalism anymore. Inequality is going up and we are overusing everything.»

Men, skal vi tro Indahl er det lys i tunellen. Summa har blant annet investert i Sortera og Norsk Gjenvinning – to selskaper som begge søker å løse en av vår tids største problemer, nemlig avfall.

«One of our biggest challenges is waste, and the solution is to make waste into resources. We need to move from a linear to a circular value chain and create systemic solutions.»

Administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold, snakket blant annet om sysselsettingsvekst i bransjen, og hadde gleden av å dele gode nyheter. 

«Despite a demanding economic situation, employment in the fund portfolios grew during the corona pandemic. The portfolio of active owner funds experienced growth in employment of 7 per cent, with 4,700 new jobs in 2020! Comparing that to Norwegian employment in general, which fell by 1 per cent in the same period, those numbers look really good!»

Foto: Christine Engstad

Ellen presenterte også funn fra den seneste ESG-undersøkelsen som har blitt gjennomført blant foreningens medlemmer, med hjelp fra Menon Economics:

«It has become the new standard for the industry to measure ESG efforts in portfolio companies, and today, 94 per cent of the funds say that they do (…) It is also interesting to see that 86 per cent of fund managers now emphasise ESG in their investment decisions. The most important push for increased focus on ESG is profitability (93 per cent), and private equity firms see financial returns and environmental or social sustainability as two concurrent goals.»

Etter NVCA var det FSN Capital sin tur, der Frode Strand Nielsen og Rebecca Svensøy fortalte om hvordan FSN har satt science based targets og etablert en helt egen net zero-strategi. 

Grete Rød i Bain & Co fikk gleden av å avslutte konferansen. 

Vi takker for nok en vellykket konferanse, og gleder oss til å se alle igjen på Nordic Buy Out Forum 1. desember 2022!