Nordea Startup & Growth blir medlem av NVCA

Nordea Startup & Growth er Nordeas enhet for oppstarts- og vekstselskaper. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli litt bedre kjent med dem.

1. Hva gjør Nordea Startup & Growth og hva skiller dere fra tilsvarende avdelinger i andre banker?

Vi er et team dedikert for å skreddersy banktjenester til hurtigvoksende innovative selskaper. Vi opplever at vi skiller oss fra andre banker med fokuset vi har på lånefinansiering til selskaper som har bevist mye og kommet et stykke ut i vekstreisen, men som tradisjonelt sett fortsatt ikke er «bankable» grunnet høye utviklingskostnader med følgende negative driftsresultater. Vi søker å virkelig forstå disse selskapene. Vi ønsker å være en proaktiv partner og være aktive i miljøet for å lære og få innsikt slik at vi stadig kan utvikle våre banktilbud til skreddersøm for dette segmentet.

2. Hvordan bistår dere små og mellomstore selskaper i Norge?

Primært jobber vi med å tilgjengeliggjøre lånefinansiering med garantier fra Innovasjon Norge og EU til selskaper som har sterke finansielle aktører på eiersiden. Vi er en sparringspartner på kapitalstrategi og er en brobygger til det nordiske investornettverket i kraft av å være Nordens største bank.   

3. Hvorfor ble dere medlem av NVCA?

Vi ser stor verdi i å bygge relasjon og gjensidig dele erfaringer og kompetanse med venture-aktører for å hjelpe vekstselskaper med å lykkes. Det har ledet til svært gode prosesser til nå, og det er derfor naturlig for oss å være en del av NVCA-miljøet fremover.

Stikkord: medlemsintervju