Hvordan påvirker makrotrendene VC og PE?

Tirsdag 15. november arrangerte NVCA og Selmer årets siste PE for Breakfast, om hvordan dagens makrotrender, med inflasjon, økte strømpriser og høyere renter, påvirker norsk VC og PE.

«Don’t look backwards»

Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, innledet om hvordan den makroøkonomiske situasjonen påvirker norsk VC og PE. Gjennom foredraget «Don’t look backwards» gikk Bruun blant annet igjennom utviklingen i global økonomi, industriproduksjon, etterspørsel og forbruk:

– Folk har gjennomgått tvungen sparing gjennom korona, og global handel og forbruk holder seg foreløpig oppe. Det er fremdeles et oppdemmet etterspørselsbehov, sa han.

Blant usikkerhetsmomentene nevnte han både koronapandemi og krigen i Ukraina, i tillegg til uroligheter i Kina, IT-sikkerhet, og økte gass- og energi-priser.

Bruun var spesielt interessert i fremtidens jobbmarked, og hvordan utviklingen blir i arbeidsstyrken fremover:

– En lavere arbeidsmarked-deltakelse vil ha konsekvenser, og det blir spennende å se om vi får en lønnsvekst eller en lønnsnedgang.

Aktiviteten mer på normalnivå

Etter presentasjonen ble det avholdt en panelsamtale med norske VC- og PE-fond, med deltakelse fra Arne Tonning (Alliance), Rannveig Fadum (Investinor), Eline Stokstad Fjell (Verdane) og Tor Herman Smedsrud (Altor). Ellen Vold i NVCA var moderator.

– Vi har lagt bak oss to år der aktiviteten har vært utenfor all normal, men i år opplever jeg at den er tilbake på 2020-nivå, og faktisk over 10-årstrenden. Det viser også trenden ute i Europa, der Europa «overperformer» USA og Kina.  Det er jevnt over bra aktivitet, på tross av urolighetene ute i verden, uttalte Tonning.

De andre i panelet sa seg enig i at aktiviteten har vært høy og at det er investeringsvilje, men det ble påpekt at man ser endringer som kan få større konsekvenser på sikt, og at prisingen er forandret fra for ett år siden.

– Vi har sett utfordringer på finansieringssiden, både når det gjelder volum og prising. Vi har nok ikke sett implikasjonene fullt ut ennå, men jeg tror vi kommer til å se at prisene går mer ned til våren, sa Smedsrud.

Tonning pekte også på at det er større asymmetri mellom selskapene og at de beste selskapene har lettere for å hente penger, mens de mindre attraktive sliter mer nå.

Rannveig Fadum nevnte også at det er forskjell på sektorer:

– Innenfor deep tech, digitalisering, helse og bærekraft ser vi det har vært lettere, mens andre sektorer kan slite mer.

Likevel vurderer ikke fondene selskaper på en annen måte enn før markedsuroen.

– Vi endrer ikke hva vi ser etter. Vi er gode på å holde oss til investeringsfilosofien, men vi blir nok mer opptatt å holde oss til det vi tror på og til de kriteriene vi vurderer selskapene på, sa Eline Stokstad Fjell.

Ellers ser fondene fortsatt gode muligheter innenfor fundarising, men Stokstad påpekte at viktigheten av en god track record blir enda viktigere fremover og at det er viktig å vise at man har holdt seg til investeringshypotesen og har en robust portefølje.

Fortsatt investeringsvilje

Panelet var optimistiske til videre vekst for VC og PE til tross for urolige tider.

– Hvis vi ser noe vi liker, går vi etter det, uttalte Smedsrud.

Dette var også Fadum enig i:

– Vi tror fremdeles på det vi jobber med. Gode selskaper henter kapital uansett, avsluttet hun.

Du kan se hele seminaret i opptak her.

Ikke gå glipp av PE for Breakfast i 2023 – meld deg på vårt nyhetsbrev for å vite mer om tema og aktuelle datoer!